Investigation of kickboxing athletes’ attitudes towards healthy nutrition


Abstract views: 218 / PDF downloads: 127

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8009345

Keywords:

Healthy Eating, Sport, Kickboxing

Abstract

The aim of this study is to investigate the attitudes of kickboxing athletes about healthy eating. A total of 107 kickboxing athletes, 66 men and 41 women, who are actively engaged in sports in Samsun province, participated in the research. In this study, Attitudes Toward Healthy Eating Scale was used as a data collection tool. The data were analyzed using the SPSS 22 package program. Statistical values were evaluated at the 95% December confidence interval and at the p<0.05 and p<0.01 significance levels. There was no significant difference when the total score of healthy eating attitude according to gender was compared (p>0.05). On average, the total score of healthy eating attitude of female participants was found to be higher than that of men. There was no significant difference when the total score of healthy eating attitude was compared according to educational status (p>0.05). When the averages are examined, the total healthy eating attitude score of the participants with high school education level was found to be higher compared to their undergraduate education level. There was no significant difference when healthy eating attitude was compared with the total score according to the place of residence (p>0.05). There was no significant relationship between healthy eating Decency, total score, age and BMI (p>0.05). Providing kickboxing athletes with nutritional habits, conducting nutrition programs before and after competitions and training will contribute to the performance development of athletes.

References

Acar, G. (2008). Boksörlerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi [Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Azizi, M., Rahmani, F., Malaee, M., Malaee, M., & Khosravi, N. (2010). A study of nutritional knowledge and attitudes of elite college Athletes In Iran. Brazilian Journal of Biomotricity, 4(2), 105–112.

Baysal, A. (2011). Beslenme, Hatipoğlu Yayın Dağıtım.

Baysal, A., (2012). Beslenme, Hatiboğlu Yayınevi.

Beals, K., & Houtkooper, L. (2006). Disordered eating in athletes. McGraw-Hill, 201-226.

Bıdıl, S. (2020). Badminton sporcularının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Ceylan, V., Muştu, Ç., & Sarıışık, M. (2020). Healthy nutritional attitudes and behaviors during COVID-19 outbreak lockdown. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2491-2506.

Ceylan, L.,Ezgi, D., Çaldiran, S., Ceylan, T., & Küçük, H. (2022). examination of nutrition knowledge levels of ındividuals who received sports training: life sciences-nutritional science. International Journal of Life Science and Pharma Research, 12(5), 11-17.

Dunn, D., Turner, L., & Denny, G. (2007). Nutrition knowledge and attitudes of college athletes. The Sport Journal, 10(4), 1– 8.

Ersoy, G., & Hasbay, A. (2008). Sporcu beslenmesi, Sağlık Bakanlığı Yayın.

Ersoy, G., & Hasbay, A., (2000). Sporcu beslenmesi, Klasmat Matbaacılık.

Ersoy, G. (2012). Egzersiz ve spor yapanlar için beslenme sorular ve cevapları ile açıklamalı sözlük, Nobel Yayın Dağıtım.

Göral, K., & Yıldırım, D. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının branş farklılıklarına göre araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 58-69.

Grete, R. H., Carol, A. F., Jane, E. E., & Kimberli, P. (2011). Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food and Nutrition Sciences, 2, 109-117.

Gül, M., Uzun, R. N., & Çebi, M. (2018). Türk kültürlerindeki geleneksel oyunlar ve sporlara yüzeysel bir bakış. Turkish Studies Social Sciences, 13(26), 655-671

Gülen, Ö., Kumartaşlı, M., Madak, E., Sönmez, H. O., & Pepe, O. (2021). Taekwon-do sporcularının beslenme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Online Journal Of Recreation And Sport–July, 10(3).

İçbudak, D. (2021). Profesyonel kick boks sporcularında beden algısı ile yeme davranışları ve beslenme durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu (2021, Ocak 10). Branş listesi, https://kickboks.gov.tr/sayfa/tarihce.html

Kordi, R., Maffulli, N., Wroble, R. R., & Wallace, W. A. (2009). Combat sports medicine, Springer Science & Business Media.

Özenoğlu, A., Beyza, G. Ü. N., Karadeniz, B., Fatma, K. O. Ç., Bilgin, V., Bembeyaz, Z., … et al. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi. Life Sciences, 16(1), 1-18.

Pehlivan, A. (2005). Sporda beslenme, Yaylacık Matbaası.

Saygın, M., Öngel, K., Çalışkan, S., Yağlı, M., Has, M., Gonca, T., & Kurt, Y. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(2), 43-47.

Sedek, R., & Tan, Y. Y. (2014). Dietary habits and nutrition knowledge among athletes and non-athletes in National University of Malaysia (UKM). Pakistan Journal of Nutrition, 13(12), 752-759.

Sevim, Y. (2007). Antrenman bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım.

Slimani, M, Chaabene, H, Miarka, B., Franchini, E., Chamari, K., & Cheour, F. (2017). Kickboxing review: anthropometric, psychophysiological and activity profiles and injury epidemiology. Biology of sport, 34, 185.

Süel, E., Şahin, İ., Karakaya, M. A., & Savucu, Y. (2006). Elit seviyedeki basketbolcuların beslenme bilgi ve alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 271 – 275.

Tekkurşun, G., & Cicioğlu, H. İ., (2019). Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.

Uzun, R. N., İmamoğlu, O., Barut, Y., & Ceylan, T. (2021). Eski çağlarda çocuk ve oyun. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-111

Üstün, N. A, Üstün, Ü. D., Işık, U., & Yapıcı, A. (2020). Health belief regarding leisure time physical activity and nutritional attitude: are they related in athletic and Sedentary University students. Progressin Nutrition, 22(1), 156-160.

Yılmaz, G., & Karaca, S. (2019). Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 258-266.

Ziyagil, M. A. (2008). Şampiyon kikboksörün antrenman ilkeleri. Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 13-22.

Downloads

Published

06/20/2023

How to Cite

Yamak, B., Cebi, M., & Cebi, A. İhsan. (2023). Investigation of kickboxing athletes’ attitudes towards healthy nutrition. Journal of ROL Sport Sciences, 4(2), 620–632. https://doi.org/10.5281/zenodo.8009345