The study of the relationship between physical activity and sleep quality of individuals between the ages 40-65


Abstract views: 377 / PDF downloads: 255

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7060244

Keywords:

IPAQ, Physical activity, Pittsburgh sleep quality index, Sleep quality

Abstract

The aim of this study was to determine the level of physical activity and the sleep quality of individuals between 40-65 years old. In addition, to determine the relationship between physical activity level and sleep quality. Participants of the study constituted of total 600 (313 male and 287 female) people who are member of selected sports center from 12 districts from Asian side, Ġstanbul (Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz, Tuzla, Çekmeköy). Measurement as a tool was used the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and Pittsburgh Sleep Quality Index. In the statistical analysis, descriptive statistics was used to identify participants’ demographic profiles and was decided to use the parametric test by using test of normality and homogeneity. In the gender comparisons, t test was used in the two dependent groups. For the comparison of more than two groups, ANOVA test was used. The distributions of percent/frequency of all scale substance are made. In examining the relationship between dependent variables Pearson Correlation was used. According to results obtained from research, there is no significant relationship between the level of physical activity and the sleep quality. It was found that statistically significant relationship between sleep quality sub-dimensions and physical activity level are usually perceived as negative and weak.

References

Ağargün, M.Y., Kara, H. & Anlar, Ö. (1996). Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi’nin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 7(2), 107-115.

Aktaş, H., Şaşmaz, C. T., Kılınçer, A., Mert, E., Gülbol, S., Külekçioğlu, D., ... & Demirtaş, A. (2015). Yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ile ilişkili faktörlerin araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 60-70.

Aysan, E., Karaköse, S., Zaybak, A. & İsmailoğlu, A. G. (2014). Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesi ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(3), 193-198.

Barutçu, B. (2009). Stabil koah olgularında gündüz uykululuk eğilimi ve uyku kalitesinin öznel değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Borodulin, K., Evenson, K. R., Monda, K., Wen, F., Herring, A. H. & Dole, N. (2010). Physical activity and sleep among pregnant women. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 24(1), 45-52. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2009.01081.x

Corbin, C. B., Welk, G. J., Corbin, W. R. & Welk, K. A. (2007). Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Zyska I s-ka.

Craig, C. L, Marshall, A. L., Sjöström, M., et al. (2003) International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35, 1381-95.

Çakıroğlu, T. (2022). Hareketsizliğin insan sağlığına olumsuz etkileri. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 99-114. https://doi.org/10.29228/roljournal.57818

Çalık, İ. (2013). Yaşlılarda fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasındaki ilişki. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(1), 110-117.

Eraslan, A. (2022a). Stratejik insan kaynakları yönetiminde wellness programları. ROL Spor Billimleri Dergisi, 3(2), 22-33. http://dx.doi.org/10.29228/roljournal.61171

Eraslan, A. (2022b). Fitness uzmanlarının çalışma yaşam kalitelerinin incelenmesi. Journal of Educational Issues, 8(2), 1-19. https://doi.org/10.5296/jei.v8i2.19933

Eraslan, A., Alvurdu, S. & Bıyıklı, T. (2020). Fitness ve wellness eğitmenliği: kavramsal bir yaklaşım. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(2), 127-139.

Genç, A., Şener, Ü., Karabacak, H. & Üçok, K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam Kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi, Eylül (12), 145-150.

Gotay, C.C., Korn, E. L., McCabe, M.S., Moore, T.D. & Cheson, B.D. (1992). Quality-of-life assessment in cancer treatment protocols: research issues in protocol development. JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 84(8), 575-579.

Göktaş, E., Çelik, F., Özer, H. & Gündüzoğlu, N. Ç. (2015). Obez bireylerin uyku kalitesinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(3), 156-161.

Group. Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of Life assessment instrument (WHOQOL). (1993). Qual Life Res, 2, 153-159.

Research Committee Guidelines For Data Processing And Analysis Of International Physical Activity Questionnaire, IPAQ. (2005). 13 Ocak 2008. http://www.İpaq.Ki.Se

Kalan, I. ve Yeşil, Y. (2010). Obezite ile ilişkili kronik hastalıklar. Diyabet ve obezite, 78.

Koçoğlu, D. ve Akın, B. (2009). Sosyoekonomik eşitsizliklerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 145-154.

Liu, X., Zhao, Z., Jia, C. & Buysse, D. J. (2008). Sleep patterns and problems among Chinese adolescents. Pediatrics. 121, 1165–1173.

Öztürk, M. (2005). Üniversitede eğitim-öğretim gören öğrencilerde uluslararası fiziksel aktivite anketinin geçerliliği ve güvenirliği ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Potter, P. A. and Perry, A. G. (2009). Fundamentals of nursing. (6rd ed.). St Louis, Missouri: Mosby Year Book.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, SAGEM. 03.01.2016 http://www.sagem.gov.tr/daireler/saglik_istatistikleri/saglik_istatistikleri_yayinlar.aspx

Şenol, V., Soyuer, F., Pekşen, A. R. & Argun, M. (2012). Adolesanlarda uyku kalitesi ve etkileyen faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi, 14, 93-102.

Şenol, V., Soyuer, F. & Şenol, P. N. (2013). Huzurevinde kalan yaşlıların uyku kalitesinin Pittsburg, Epworth ve Sabahçıl-Akşamcıl Anketi Ölçekleri ile değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 16(1), 60-68.

Soyuer, F. ve Soyuer, A. (2008). Yaşlılık ve fiziksel aktivite. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 219-224.

Tekkanat, Ç. (2008). Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

Türkiye İstatistik Kurumu, TUİK. 11.08.2022 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=Adrese%20Dayal%C4%B1%20N%C3%BCfus%20Kay%C4%B1t%20Sistemi,1'ini%20ise%20erkekler%20olu%C5%9Fturdu.

Ölçücü, B., Vatansever, Ş., Özcan, G. & Çelik, A. (2015). Orta yaşlılarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2), 63-73.

Yıldız, M. ve Akıl, M. (2019, Nisan). Fiziksel aktivite düzeyinin uyku kalitesine etkisi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya.

Zorba E. (2005). Vücut yapısı ölçüm yöntemleri ve şişmanlıkla başa çıkma. İstanbul: Morpa Yayıncılık.

Zorba E. ve Saygın Ö. (2009). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk. Ankara: İnceler Ofset.

Published

09/15/2022

How to Cite

Isık, Ünal, & Ozer, M. K. (2022). The study of the relationship between physical activity and sleep quality of individuals between the ages 40-65. Journal of ROL Sport Sciences, 3(3), 29–44. https://doi.org/10.5281/zenodo.7060244