The effect of moral disengagement in sports on sportsmanship behavior in boxers


Abstract views: 206 / PDF downloads: 92

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10886297

Keywords:

Immorality, boxin, sportsmanship

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of distancing from morality in sport on the sporting behavior of boxers with regard to some socio-demographic characteristics. A relational survey model with descriptive properties was used for the study. The study sample consisted of 263 individuals randomly selected from active boxers. The Moral Distancing in Sport Scale and the Sporting Behavior Scale were used as data collection instruments. The study used the t-test to determine if scores differed by gender, scale total, and national athlete status, and the one-factorial analysis of variance and Tukey multiple comparison test were used to determine if they differed by income level, education level, and age of the athlete. The magnitude and direction of the relationship between participants’ age, level of moral disengagement in sport, and sport behavior were determined using the Pearson correlation coefficient, and the equation of the relationship was determined by regression analysis. It was found that male boxers distanced themselves more from morality than female boxers and that female boxers exhibited more athletic behavior. However, it was found that middle-income athletes exhibited more athletic behavior than high-income athletes. It was also found that boxers aged 1-3 years exhibited more athletic behavior than athletes aged 10 years and older.

References

Akoğlu, H., Ayyıldız, E., & Sunay, H. (2019). Uluslararası spor organizasyonlarına katılan sporcuların sporda ahlaktan uzaklaşma ve sportmenlik davranışlarının incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2).

Bozdemir, O. (2017). Basketbol oynayan farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin spor ortamındaki empati becerileri ile fair play davranışları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü] Ankara Türkiye.

Coulomb-Cabagno, G., & Rascle, O. (2006). Team sports players’ observed aggresion as a function of gender competitive level and sport type. Journal of Applied Social Psychology, 36 (8), 1980-2000.

Durmaz, M., Şener, O. A., & İmamoğlu, O. (2019). Spor fakültesi öğrencilerinde ahlaktan uzaklaşma eğilimleri. Onur Kurulu, 638.

Gümüş, H., Saracli, S., Yagmur, R., Isik, O., & Ersoz, Y. (2020). The investigation of sportsmanship behaviors of university students. Revista de Psicología del Deporte -Journal of Sport Psychology, 29(1), 13–20.

Gürpınar, B. (2015). Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-64.

Gürpınar, B., & Kurşun, S. (2013). Basketbolcuların ve futbolcuların sportmenlik yönelimleri. Mediterranean Journal of Humanities. 3(1), 171-176.

Gürpinar, B. (2014). Attitudes to moral decision making of the student athletes in secondary and high school level according to sport variables. Eğitim ve Bilim-Educatıon and Science, 39(176).

Hançerlioğlu, O. (2010). Felsefe sözlüğü. Remzi Kitabevi.

Kağan, M., & Yazıcıoğlu, M. (2011). Üniversite öğrencilerinde ahlaki uzaklaşma tutumunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 1-11.

Kangalgil, M., Temel, A., Tevfik, E, & Tuğbay, İ. (2023). Altyapı sporcularının ahlaki karar alma ve ahlaktan uzaklaşma tutumlarının incelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 11(29), 14-29.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştirma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayınevi.

Kavussanu, M. (2008). Moral behaviour in sport: A critical review of the literature. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 124- 138.

Kaya, D. G., Ayan, B. N., & Yücel, O. (2023). Amatör futbolcuların sporda ahlaktan uzaklaşma ile spor duygu durumlarının incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 1139-1149.

Kleiber, D. A., & Roberts, G. G. (1981). The effects of sport experience in the development of social character: An exploratory investigation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 3(2), 114-122.

Özsari, A., Demirel, H., Altin, M., Yalçin, Y. G., & Demir, H. (2018). Kadın basketbolcuların sportmenlik yönelimleri. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 66-71.

Öztürk, V. A. (2018). Vücut geliştirme ve bilek güreşi müsabık sporcularının sportif ahlaki yaklaşımları ile karakterlerinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü] Antalya, Türkiye.

Staub, N. C. (1978). Pulmonary edema due to increased microvascular permeability to fluid and protein. Circulation Research, 43(2), 143-151.

Stewart, C.C. 2014. Sportsmanship, gamesmanship, and the implications for coach education. strategies. A Journal for Physical and Sport Educators, 27(3), 3-7. doi:10.1080/08924562.2014.938878.

Sülün, F., Susuz, Y. E., Varol, Y. K., & Çolakoğlu, F. F. (2021). Judo antrenörlerinin sportmenlik yönelimleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 285-300.

Tel, M., Yaman, Ç., & Altun, M. (2017). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sportmenlik davranışları hakkındaki görüşleri. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 16- 26

Tsai, E., & Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. Athletic insight: The Online Journal of Sport Psychology, 7 (2), 37-46.

Turan, E. (2021). Kick boks sporcularının sporcu kimlikleri ile sportmenlik yönelimlerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3)

Ural, Ş. (1998). Epistemolojik açıdan değerler ve ahlak. Doğu Batı Düşünce Dergisi

Yapan, H. T. (1992). Spor ahlakı-beden eğitimi dersinde ahlaki eğitim [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi] İstanbul, Türkiye.

Yildiran, İ. (2005). Fair play eğitiminde beden eğitiminin rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 3-16.

Published

03/27/2024

How to Cite

Kusan, M., Yilmaz, S., & Cankaya, S. (2024). The effect of moral disengagement in sports on sportsmanship behavior in boxers . Journal of ROL Sport Sciences, 5(1), 125–138. https://doi.org/10.5281/zenodo.10886297

Most read articles by the same author(s)