Examination of optimal performance mood status in sedentary women according to certain variables


Abstract views: 134 / PDF downloads: 78

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10040318

Keywords:

Body image, menstruation, health perception, optimal performance, sedentary woman

Abstract

This study investigates the Optimal Performance Mood State in sedentary women according to their behavioral change stages, perception of their health and appearance, and menstrual status. 774 sedentary women participated in the study. One-way analysis of variance was performed in statistical procedures. According to the behavioral change stages, a statistically significant change was found in the dimensions of task difficulty, awareness in action, clear goals, secondary notification, focus on the task, sense of control, transformation of time and experience of achieving the goal, and decrease in awareness subscales in optimal performance emotional state (p<0.001). When comparing the optimal performance mood and sub-dimension averages of sedentary women according to the “your health” variable, a statistically significant difference was found in all dimensions (p<0.05 and p<0.001). When comparing the optimal performance mood and sub-dimension averages of sedentary women according to the variable of your physical image relative to yourself, a statistically significant difference was found in all dimensions except decreased awareness (p<0.001). Conclusion: It was concluded that Optimal Performance Mood in sedentary women varies according to the stages of behavioral change and their perception of their health and appearance. As the exercise status of sedentary women increases, their optimal performance mood improves positively as they perceive their health as good and accept their appearance as good. Women should be encouraged to do sports regularly to improve their optimal performance mood, receive psychological support to perceive their health as good and encourage their desire to look beautiful. It may also be recommended that women receive support for regular menstruation to increase their optimal performance mood.

References

Ada, E. N. (2011). Beden eğitimi derslerinde güdüsel iklim ve güdülenmenin optimal performans duygu durumu üzerindeki etkisinin incelenmesi [Doktora tezi, Ege Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Arslan, H., & Erail, S. (2023). Yüzücülerin yüzme branşina başlama nedenleri ve bu spordan beklentilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi Spor Sağlık ve Efor Dergisi, 3(2), 218-226

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A., & Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin geçerliği ve güvenilirliğinin test edilmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, (18), 182-196.

Atan, T., Çicek, G., & Imamoglu, O. (2012a). Menstrual statusof athletes and non-athletes. Energy Education Science and Technology Part B. Social and Educational Studies, Spesial Issue (1), 1011-1017.

Atan, T., Tural, E., İmamoğlu, O., Çiçek, G., & Tural, Ş. (2012a). Physical activity levels of teachers and health professionals in Turkey. Health MED, 6(6), 1935-1942.

Aybek, S., Aybek, A., & İmamoğlu, O. (2023). Investigation of quality of life in sedentary women according to sports status, International Journal of Eurasian Education and Culture, 8(23), 2564-2586.

Balakar, T. (2020). Sedanter kadınlarda davranış değişimi ve performans duygu durumuna göre yaşam kalitesinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Bayköse, N. (2014). Sporcularda kendinle konuşma ve imgeleme düzeyinin optimal performans duygu durumunu belirlemedeki rolü [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bıdaklar, S. (2019). Bariatrik cerrahi sonrası kadın bireylerin yaşam kalitesi ve beslenme durumunun değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bozkurt, Ç., Musa, M., Yanar, Ş., Bayansalduz, M., Kepoğlu, A., & Bahşi, T. (2022). The effect of music on psychological strength, physical strength and performance and motivation in sportive practices. Acta Scientiae et Intellectus, 8(1), 14-39.

Ceker, A., Cekin, R., & Ziyagil, M. A. (2015). Stages of exercise behavior changes in male and females from different age groups. CBU Physical Education and Sports Sciences, 8(1), 11-20.

Çetin, S. (2018). Kadınların egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre yaşam kalitesi ve stres düzeylerinin araştırılması [Doktora tezi, Hitit Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Çetinkalp, C. O. (2011). Optimal performans duygu durumu ve fiziksel benlik algısı: Dansçılar üzerine bir çalışma [Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi]. Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Anabilim Dalları.

Enişte, E. (2021). Niğde Ömer Halisdemir Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi].

Ersöz, G. (2011). Egzersize katılım güdüsü, sürekli optimal performans duygu durumu ve sosyal fizik kaygı düzeyinin egzersiz davranış basamağına ve fiziksel aktivite düzeyine göre irdelenmesi [Doktora tezi, Ege Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gölünük, S., Taşmektepligil, M. Y., & İmamoğlu O. (2010). Bedeni ve ruhsal baskının menstruasyon düzenine etkisi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(1), 1–5.

Hadi, E. G., Erdem, B., & Duman, E. (2021). Sportif rekreatif aktiviteye katılan bireylerin serbest zaman doyum düzeyleri ve optimal performans duygu durumlarının arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 32(1), 10-19.

Hanin Y. (2000). Emotions in sport. Human Kinetics.

İmamoğlu, O. (2020). Investigation of quality-of-life accordıng to the exercise behaviour change stages of women studying at university. European Journal of Physical Education and Sport Science, 6(3), 47-59,

İri, R., & Şengür, E. (2022). Comparison of physical activity levels and flow state in terms of some variables, CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences, 17(2), 369-379.

Kelecek, S., Aşçı, F. H., & Altıntaş, A. (2010). The role of perceieved motivational climate in determining sport motivation and flow in elie male and female volleyball players. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, XV (4), 35-47.

Kishali, N. F, İmamoglu, O., Katkat-Atan, T., & Akyol, P. (2007). Effects of menstrual cycle on sports performance a physical education. International Journal of Neuroscience, 116(12), 1549-1563.

Marcus, B. H., & Lewis, B. A. (2003). Physical activity and stages of change of motivational readiness for change model. President’s Council on Physical Fitness and Sport Research Digest, 4(1), 1-8.

Miçoğulları, B. O., Cengiz, C., Aşçı, F. H., & Kirazcı, S. (2010). Examinations of young adults’ exercise selfefficacy and decisional balance with regard to gender and exercise stage of change. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 21(2), 49–59

Solmaz, D. Y., & Aydın, G. (2015). Relationships of physical activity levels and quality of life behaviors of students. The Swedish Journal of Scientific Research, 1(12), 34-40.

Tez, Ö. (2018). Yelkenkanat (deltakanat) pilotlarının optimal performans duygu durumu ve boş zaman sıkılma algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tsuneura, A., Sugiyama, E., & Yasuda N. (2013). Evaluation of athletic performance level based on free throw shooting during menstrual cycle phase, Journal of Science and Medicine in Sport, (16) e59–e83,

Türk, N. (2016). Sedanter bayanlarda bosu egzersizin fiziksel uygunluk ve psikososyal değişimlerine etkisi [Yüksek lisans tezi, Hitit Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Yamak, B., İmamoğlu, O., & Çebi, M. (2016). İmaji, benlik tasarimi ve stres düzeyine etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34), 191-201.

Cetinkalp, C. O. (2011). Optimal performans duygu durumu ve fiziksel benlik algısı: Dansçılar üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).

Yamaner, F., Çıplak, E., & İmamoğlu, O. (2020). Sporcu öğrencilerde optimal performans duygu durumun araştırılması, Turkish Studies, 15(2), 1515-1522.

Yanar, Ş., Başoğlu, U. D., & Can, Y. (2017). Tenis ve badminton sporcularinda algilanan içsellik (insider) statüsü farkliliklarinin incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 14-20.

Yanar, Ş., Kırandı, Ö., & Çimen, K. (2017). Tenisçilerde başarı motivasyonu ile optimal performans duygu durumu ilişkisinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 69-75.

Yaşartürk, F., Uzun, M., İmamoğlu O., & Yamener F. (2016). Examination of the Obstacles for the Participation of the recreative activities of sedentary women. International Journal of Science Culture, 4(3), 789-803.

Yazıcı, Y. (2023). Comparison of spatial visualizations of individual sports and team sports branches. Journal of Natural Life Medicine, 5(1),22-30.

Yıldız, A. B., Gülşen, D. B. A., & Yılmaz, B. (2015). The flow state of athletes in the impact on life satisfaction. Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, Special Issue (9), 58-64.

Downloads

Published

10/27/2023

How to Cite

Sener, O. A., & Imamoglu, O. (2023). Examination of optimal performance mood status in sedentary women according to certain variables. Journal of ROL Sport Sciences, 944–959. https://doi.org/10.5281/zenodo.10040318