Investigating career awareness of sport sciences students


Abstract views: 331 / PDF downloads: 178

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8353668

Keywords:

Development self-efficacy, career awareness, sport sciences, athlete identity

Abstract

The study aims to assess the career awareness of sports students, recognizing the significance of career planning for athletes and their respective countries. A total of 285 participants, with an average age of 21.25±3.01 years, took part in the research. Data was collected using the Student Athlete Career Awareness Inventory. An independent samples t-test was conducted to analyze gender differences, while one-way ANOVA was utilized for department and grade level comparisons. Results indicate that males scored significantly higher than females in self-efficacy and barriers related to career development. No significant differences were found in self-efficacy related to professional development, barriers related to professional development, athlete identity, and athletic supporters among participants based on their departments. Notably, 3rd grade students had lower athletic supporter scores compared to 1st grade students, with a statistically significant difference observed when compared to 2nd grade students. Considering the gender advantage observed for males among sports science students, it is crucial to provide internal education and support for female students in this regard.

References

Blann, F. W. (1985). Intercollegiate athletic competition and students' educational and career plans. Journal of College Student Personnel, 26(2), 115-118.

Bozyiğit, E., Küçük Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu öğrenci kariyer farkındalığı envanteri: faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251.

Bostancı, Ö., Oda, B., Şebin, K., & Erail, S. (2017). 11–13 yaş öğrencilerin spor yapma durumlarına göre iyimserlik ile saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 1302-2040.

Cengız, R., & Yıkmış, G. (2022). Üniversite öğrencisi profesyonel futbolcuların eğitim sürecinde yaşadığı zorlukların belirlenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 309-329.

Ceylan, L., Boyraz, D. E. A., Çaldıran, S., Ceylan, T., Küçük, H. (2022). Examination of nutrition knowledge levels of ındividuals who received sports training. International Journal of Life science and Pharma Research, 12(5), 11-17

Doğan, E., Erail, S., Mayda, M. H., Yılmaz, C., Karaduman, E., Yılmaz, A. K., … et al. (2021). Acute effects of reverse kinesio taping on anaerobic performance in healthy subjects: A pilot study. Progress in Nutrition, 23(1), 1-7

Ege, C. (2021). Spor örgütlerinde mükemmelliyetçilik algısı ile kariyer planlama tutumları arasındaki ilişki (Spor İstanbul Örneği) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi].

Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer geliştirme kuram ve uygulama. Nobel Yayınları.

Ertekin, A. B. (2020). Spor eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile kariyer farkındalıkları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 14-27.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Kennedy, S. R., & Dimick, K. M. (1987). Career maturity and professional sports expectations of college football and basketball players. Journal of College Student Personnel, 28(4), 293-297.

Martens, M. P., & Lee, F. (1998). Promoting life-career development in the student athlete: How can career centers help? Journal of Career Development, 25(2), 124.

Sabah, S., Çankaya, S., Ermiş, A., & Çakıcı, H. A. (2021). Spor yönetimi bölümü öğrencilerinin öğrencilerinin işsizlik düzeylerinin işsizlik gösterilmesi ile ilgili incelemeleri. New Era Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(11), 1–9.

Sowa, C. J., & Gressard, C. F. (1983). Athletic participation: Its relationship to student development. Journal of College Student Personnel, 24(3), 236–239.

Stankovich, C. E. (1998). The effectiveness of a career development ıntervention program designed to assist student athletes through the sport retirement transition [Doctoral dissertation, Loughborough University].

Tunçkol, H. M. (2007). Profesyonel futbolcuların futbolu bırakma yaşantılarını algılamaları üzerine bir araştırma [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi].

Yılmaz, K., & Caz, Ç. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kariyer planlamaları ile iş bulma kaygıları arasındaki ilişki. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 39-52.

Yurtsızoglu, Z., & Gül, O. (2023). Kariyer eğitimi ve kariyer planlama farkındalığının spor endüstrisi için önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 431-468.

Published

09/20/2023

How to Cite

Aybek, S. (2023). Investigating career awareness of sport sciences students . Journal of ROL Sport Sciences, 4(3), 1169–1181. https://doi.org/10.5281/zenodo.8353668