Examination of emotional intelligence and mental endurance levels in sports of university students who actively do sports


Abstract views: 249 / PDF downloads: 149

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10030137

Keywords:

Emotional intelligence, to do sport, mental toughness, university students

Abstract

Research indicates that athletes with high levels of mental resilience and emotional intelligence demonstrate stronger abilities in coping with stress and challenges, focusing on goals, and displaying flexibility. The purpose of this study is to examine the levels of emotional intelligence and mental resilience of university students who actively participate in sports, based on gender, age of involvement in sports, and weekly training frequency. This research is a descriptive study. The population of the study consists of university students who actively participate in sports. The sample consists of university students who are enrolled in Adıyaman, Gümüşhane, Artvin Çoruh, and Bayburt Universities during the 2022-2023 academic year and indicate their active participation in sports. A total of 436 university students, with a mean age of 21.69±1.55, voluntarily participated in the study, including 147 (33.7%) females and 289 (66.3%) males. Participants were included in the study through convenience sampling. The Sport Mental Resilience Scale and the Schutte Emotional Intelligence Scale were used in the research. T-test and one-way ANOVA were employed for data analysis.
The findings of this study indicate significant differences in the levels of mental resilience and emotional intelligence among university students who engage in regular physical activity, based on gender, sport age, and weekly training frequency variables. Specifically, the results favor male participants in terms of gender, participants with older sport age, and participants who engage in more frequent training sessions.

References

Adiloğulları, İ., & Görgülü, R. (2015). Sporda duygusal zeka envanteri'nin uyarlama çalışması. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1(2), 83-94.

Altıntaş, A., & Koruç, P. B. (2016). Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE). Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 163-171.

Austin, E. J., Saklofske, D. H., Huang, S. H., & McKenney, D. (2004). Measurement of trait emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. Personality and Individual Differences, 36(3), 555-562.

Bahadır, G., & Adiloğulları, İ. (2020). Spor yapan üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesi International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, 6(4), 117-128.

Bahçıvan, O. (2020). Fitness merkezlerinde egzersiz yapan bireylerin egzersiz bağımlılıkları, yaşam doyumları ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Clough, P., Earle, K., & Sewell, D. (2002). “Mental toughness: The concept and its measurement,” in solutions in sport psychology. Thomson.

Connaughton, D., Hanton, S., & Jones, G. (2010). The development and maintenance of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 24(2), 168-193.

Cooper, R. K., Sawaf, A., Ayman, Z. B., & Sancar, B. (2003). Liderlikte duygusal zekâ: Yönetim ve organizasyonlarda duygusal zekâ. Sistem Yayıncılık.

Crust, L., Swann, C., Allen-Collinson, J., Breckon, J., & Weinberg, R. (2014). A phenomenological exploration of exercise mental toughness: Perceptions of exercise leaders and regular exercisers. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6(4), 441-461.

Çakmak, E. (2017). Oryantiring sporcularının zihinsel dayanıklılık düzeyleri ve başarı hedefleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Dağ, A., & Sarı, İ. (2019). Duygusal zekâ ve sporcularda duygusal zekâ kullanımı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 183-200.

Demir, P., & Çelebi, M. (2019). Spor bilimleri fakültesinde eğitim gören mücadele sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 188-199.

Erdoğan, N., & Kocaekşi, S. (2015). Elit sporcuların sahip olması gereken psikolojik özellikler. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 57-64.

Eroğlu, O., Ünveren, A., Ayna, Ç., & Müftüoğlu, N. E. (2020). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin sporda zihinsel dayanıklılık ve sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 100-110.

Halilbeyoğlu, F. H. (2015). Badminton sporcularının duygusal zeka düzeylerinin bazı kriterlere göre incelenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Jacelon, C. S. (1997). The trait and process of resilience. Journal of Advanced Nursing, 25(1), 123-129.

Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D. (2007). A framework of mental toughness in the world’s best performers. The Sport Psychologist, 21(2), 243-264.

Kalkavan, A., Özdilek, Ç., & Çakır, G. (2020). Dağ bisikletçilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin araştırılması.Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 31-43.

Karaoğlu, B., Turan, M. B., & Pepe, O. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ile duygusal zekâ seviyelerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 85-99.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınları.

Klapper, R. G. (2011). george kelly's repertory grids in social constructionist research in the french context. Management Avenir, (3), 354-371.

Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1.

Law, K. S., Wong, C. S., & Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology, 89(3), 483.

Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Perspectives, 16(1), 57-72.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). Emotional development and emotional intelligence. Basics Books.

Oğur, Y. G., Kılınç, İ. S., Var, L., & Bozdağ, B. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Duvar Yayınları.

Özdenk, Ç., Akyıldız, Y., & Şanlı, S. (2020). Bireysel ve takım sporcularının duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-8.

Özdenk, S. (2018). Spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies Social Sciences, 13(1033-1045).

Özdinç, Ö., & Bilir, F. P. (2016). Üst düzey spor örgüt yöneticilerinin duygusal zekâ özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışma. Spor Bilimleri Dergisi, 27(1), 27-39.

Parker, J. D., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J., & Majeski, S. A. (2004). Emotional intelligence and academic success: Examining the transition from high school to university. Personality and Individual Differences, 36(1), 163-172.

Pau, A., & Sabri, B. A. (2015). Relationship between emotional intelligence and job satisfaction in newly qualified Malaysian dentists. Asia Pacific Journal of Public Health, 27(2), NP1733-NP1741.

Poskey, M. (2006, April 17). The importance of emotional intelligence in the workplace, why it matters more than personality. https://www.zeroriskhr.com/post/the-importance-of-emotional-intelligence-in-the-workplace-why-it-matters-more-than-personality

Rezvani, A., Chang, A., Wiewiora, A., Ashkanasy, N. M., Jordan, P. J., & Zolin, R. (2016). Manager emotional intelligence and project success: The mediating role of job satisfaction and trust. International Journal of Project Management, 34(7), 1112-1122.

Salman, M. N., Toros, T., & Soylu, Y. (2018). Elit sporcuların duygusal zekâ yönünden karşılaştırılması: Takım ve bireysel sporlar. Electronic Turkish Studies, 13(26).

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25(2), 167-177.

Sheard, M., Golby, J., & Van-Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25(3), 186.

Şahinler, Y., & Ersoy, A. (2019). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 168-177.

Taşkın, A. K., Taşğın, Ö., Başaran, M. H., & Taşkın, C. (2010). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(2), 98–103

Taşkın, A. H., Arı, Y., & Özmutlu, İ. (2022). Farklı değişkenlere göre sporda zihinsel dayanıklılık: spor bilimleri fakültesi örneği. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 495-507.

Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 21(4), 325- 338.

Tekkurşun-Demir, G., & Türkeli, A. (2019). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı ve zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi,4(1), 10-24.

Turan, M., Mavibaş, M., & Savaş, B. Ç. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sporda mental dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 52-70.

Uyar, G. (2019). Spor yapan üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Yalız, D. (2013). Anadolu üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri incelenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2).

Yetiş, Ü., & Servi, T. (2020). Adıyaman üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 702-718.

Published

10/27/2023

How to Cite

Toktas, S., & Demir, A. (2023). Examination of emotional intelligence and mental endurance levels in sports of university students who actively do sports. Journal of ROL Sport Sciences, 455–472. https://doi.org/10.5281/zenodo.10030137